uluslararası ticaret danışmanlığı

 • Firmanın sektör ve ürünlerine uygun ihracat hedeflerin belirlenmesi ve bu hedefleri gerçekleştirebilecek şekilde planlamaların yapılması.
 • Hazırlanan planların danışman ve firma iş birliği içerisinde uygulamaya geçirilmesi ve mütemadi aralıklarla denetlenmesi.
 • İhracata yönelik hedeflerin belirlenmesi ve kullanılacak tanıtım, markalaşma ve pazarlama araçlarını tespit ederek bunların yönetilmesi, rakip ve piyasa trendi analizinin yapılması.
 • Ürünle ilgili ithalat ihracat verilerinin incelenmesi ve uluslararası pazardaki talep ve rekabetin detaylı analizinin firmaya sunulması.
 • Belirlenen hedef pazarlardaki potansiyel alıcıların belirlenmesi çalışması ve bu potansiyel alıcılardan müşteri listelerinin oluşturulması.
 • Mevcut ve potansiyel müşterilerle olan tüm ticari iletişim faaliyetinin yürütülmesi.
 • Yurtdışı ve yurtiçi fuar araştırmalarının yapılması müşteriyle beraber ve münferit olarak katılım sağlanması, bunlara ilişkin destek çalışmalarının takibi ve sonuçlandırılması.
 • Online pazaryerleri (kayıtların yapılması ve ürün bilgilerinin girilmesi) vasıtasıyla hem marka bilinirliğinin artırılması hem de potansiyel müşterilere ulaşılması.
 • Firma tanıtım sunumlarının hazırlanması.
 • Dış Ticaret Departmanı kurulması ve serbest şekilde işlemleri gerçekleştirebilir duruma getirilmesi.
 • Mevzuat, Devlet Destekleri takibi ve Ticari Yazışma desteğinin verilmesi.
 • Uluslararası yazışmalar, distribütörlük anlaşmaları ve satın alma ile satış sözleşmelerinin yapılması.
 • Akreditif işlemleri takibinin yapılması.
 • Personel eğitimlerinin gerçekleştirilmesi.
 • Müşteri ziyaretlerinde tercüme ve refakat desteğinin verilmesi.
 • İhracat pazarlarına yapılacak araştırma gezileri organize etmek ve yönetmek; mevcut ve potansiyel müşterileri ziyaret ederek sunumlar yapmak (destek).
 • İthalat ve İhracat işlemlerine konu ürünlerin, gümrük ve nakliye organizasyonunun planlanması ve operasyonel süreçlerinin yönetilmesi.